1η Πανηπειρωτική Επιστημονική Συνάντηση Νοσηλευτών

Η εγγραφή περιλαμβάνει: 

  •  Συνεδριακό Υλικό (τσάντα, badge, πρόγραμμα)
  • Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου
  • Είσοδο στην έκθεση
  • Διαλείμματα καφέ
  • Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Additional Information

Τύπος Εγγραφής

Μέλη ΕΣΝΕ, Μη Μέλη ΕΣΝΕ, Προπτυχιακοί Φοιτητές – Σπουδαστές