3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Νοσηλευτικής του Τομέα Φοιτητών του Ε.Σ.Ν.Ε.

Description

Φυσική Παρουσία

Κατηγορία Μέχρι 30/08/2024 Από 31/08/2024
Προπτυχιακοί Φοιτητές Αρωγά Μέλη Τομέα Φοιτητών ΕΣΝΕ 15,00 € 20,00 €
Προπτυχιακοί Φοιτητές Μη Αρωγά Μέλη Τομέα Φοιτητών ΕΣΝΕ 30,00 € 35,00 €
Προπτυχιακοί Φοιτητές Λοιπών Σχολών και Τμημάτων (εκτός Νοσηλευτικής) 20,00 € 25,00 €
Επαγγελματίες Υγείας Φυσική Παρουσία 30,00 € 35,00 €

Διαδικτυακή Παρακολούθηση

Κατηγορία Κόστος
Διαδικτυακή Παρακολούθηση Προπτυχιακοί Φοιτητές Αρωγά Μέλη Τομέα Φοιτητών ΕΣΝΕ 10,00 €
Προπτυχιακοί Φοιτητές Μη Αρωγά Μέλη Τομέα Φοιτητών ΕΣΝΕ 20,00 €
Προπτυχιακοί Φοιτητές Λοιπών Σχολών και Τμημάτων (εκτός Νοσηλευτικής) 15,00 €
Επαγγελματίες Υγείας 20,00 €

Additional Information

Κατηγορία Εγγραφής

Προπτυχιακοί Φοιτητές Αρωγά Μέλη Τομέα Φοιτητών ΕΣΝΕ, Προπτυχιακοί Φοιτητές Μη Αρωγά Μέλη Τομέα Φοιτητών ΕΣΝΕ, Προπτυχιακοί Φοιτητές Λοιπών Σχολών και Τμημάτων (εκτός Νοσηλευτικής), Επαγγελματίες Υγείας Φυσική Παρουσία, Διαδικτυακή Παρακολούθηση Προπτυχιακοί Φοιτητές Αρωγά Μέλη Τομέα Φοιτητών ΕΣΝΕ, Διαδικτυακή Παρακολούθηση Προπτυχιακοί Φοιτητές Μη Αρωγά Μέλη Τομέα Φοιτητών ΕΣΝΕ, Διαδικτυακή Παρακολούθηση Προπτυχιακοί Φοιτητές Λοιπών Σχολών και Τμημάτων (εκτός Νοσηλευτικής), Διαδικτυακή Παρακολούθηση Επαγγελματίες Υγείας