Σκοπός Επεξεργασίας: Τα προσωπικά μου δεδομένα θα επεξεργαστούν για τους σκοπούς που σχετίζονται με την συμμετοχή μου στο 3o ΠΕΣΦΝ
Συλλογή Δεδομένων: Τα προσωπικά μου δεδομένα που θα συλλεγούν περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, email, τηλέφωνο κλπ